Clickfix Loft Ladder

Clickfix

Bedste isoleringsværdi


Click Fix® serien reducerer varmetabet med op til 86% og tilbyder dermed den bedste isolering på markedet.

Minimalt varmetab Minimalt varmetab

Click Fix® sætter helt nye standarder for klimafokus indenfor lofttrappeindustrien og er enestående. Ved at fjerne træ fra lemmen er der skabt en ny højisolerende konstruktion, som sammen med en ny tætningsliste giver Click Fix® markedets bedste isoleringsværdi og lufttæthed.

Click Fix® reducerer varmetabet med op til 36 % set i forhold til de bedst isolerede traditionelle loftstrapper og op til 86% i forhold til de billigere trapper; altså en ideel løsning til den energibevidste forbruger.

Skån miljøet  Energibesparelser som følge af en energioptimeret konstruktion med tætningliste og uden kuldebroer.

Markedet for energirenovering, er i stor vækst. Samtidig har brugeren oplevet et forbedret indeklima.

Kuldebroer kan ses når man sammenligner termografiske fotos af den nye Click Fix® trappe med en loftstrappe med tilsvarende lemtykkelse produceret efter traditionelle produktionsprincipper

Termografisk illustration med mange kuldebroer

 

 

 

 

Termografisk illustration af Click Fix®

 

 

 

 

Enestående U-værdi

Det har tidligere været gængs praksis at angive U-værdien for et vindue eller en lofttrappe som den beregnede værdi midt på vinduet eller trappen. Dette er imidlertid en teoretisk værdi, der ikke tager højde for varmetab ved kuldebroer som f.eks. ramme eller karm. I energiberegninger skal man bruge den reelle værdi for hele bygningskomponenten. – Derfor er U-værdien for Click Fix® testet ved Tysklands førende testinstitut for byggematerialer ”IFT Rosenheim” og er den laveste på markedet.

Click Fix® serien har en enestående U-værdi på ned til 0,49W/m2 0C, hvor loftstrapper normalt ligger på en værdi på mellem 0,8 og 3,66W/m2 0C. Denne lave U-værdi er særdeles bemærkelsesværdig, da vi tester U-værdien på loftslemmen som samlet bygningskomponent og ikke kun angiver en teoretisk værdi midt på lemmen.

Click Fix U-værdi

Yderst_taet  Verdensnyheden adskiller sig fra markedets andre produkter ved at have bedre isoleringsevne

I Click Fix® serien er kendte teknologier benyttet i en ny kombination. For eksempel bruges polystyren ofte som højisolerende materiale – men det har ikke før været muligt at fremstille lemmen med så meget polystyren, da den i tidligere konstruktionerhar været en bærende del af konstruktionen. Dette er ikke nødvendigt ved Click Fix® serien, da lemmen ikke længere skal kunne bære stigen.